00 INICI

01 QUI SOM

02 SERVEIS PROFESSIONALS

0201 Obra

0202 Projectes

0203 Cèdules d’habitabilitat

0204 Valoracions i taxacions

0205 Dictàmens pericials

0206 Informes tècnics i certificats

0207 Assessorament tècnic

0208 Test aluminós

Informes tècnics i certificats

 

Realitzem informes tècnics de la construcció, enumerant anomalies d’obra, resultats de test aluminós o emetent certificats de volumetría i superfície per a la realització d’escriptures d’obra nova d’edificis no legalitzats.

 

Informes tècnics:

L’informe tècnic es el document realitzat per un tècnic amb competència legal per fer-ho on s’enumeren i es fan constar fets o observacions en processos constructius d’obra on no es demana l’opinió ni la valoració del fet descrit, sinó la descripció tècnica de l’observat.

 

És freqüent aquest format en la descripció d’anomalies d’obra observades, sense valoració de les mateixes, o com a suport del resultat d’un test aluminós  descrivint l’estança d’on s’ha obtingut la mostra i el resultat de la mateixa.

 

Certificat:

El certificat és el document on l’arquitecte tècnic afirma, a partir de les comprovacions realitzades o els coneixements tècnics propis de la titulació, un fet relacionat amb edificacions.

 

La principal utilitat del certificat es la de legalitzar edificacions que constaven escripturades com a terrenys o com a edifici en construcció. Els notaris acostumen a demanar un certificat d’un tècnic on es confirmi que l’habitatge està acabat, o on es faci constar l’existència de l’edifici i les superfícies que aquest immoble té.

- Cèdules d’habitabilitat

- Taxacions i valoracions

- Projectes de reformes

- Direcció d’obra + coord. seguretat

- Test aluminós

- Informe per transmissió d’immobles

- Peritatges i contraperitatges

- Certificat per obra nova

- Assessorament tècnic

Illa 41 Local  08202 Sabadell

Telèfon i fax: 937 275 874 Mòbil: 617 446 190

adm@arkitecnixcreatius.com

Xavier Caparros Garcia

Arquitecte Tècnic i Perit  IRD

 

 

Juan Pedro Liébana Olmo

Arquitecte Tècnic

 

 

Estudi d’arquitectura tècnica

Serveis professionals a l’edificació

Català - Castellano

@arktcxcreatius

Follow @arktcxcreatius

04 SOL·LICITAR SERVEIS

05 CONTACTE

03 TREBALLS DESTACATS

 

0209 Certificació energètica