00 INICI

01 QUI SOM

02 SERVEIS PROFESSIONALS

0201 Obra

0202 Projectes

0203 Cèdules d’habitabilitat

0204 Valoracions i taxacions

0205 Dictàmens pericials

0206 Informes tècnics i certificats

0207 Assessorament tècnic

0208 Test aluminós

Projectes

 

Realitzem i gestionem si cal projectes de: rehabilitació, reforma, d’interiorisme, de disseny industrial , d’obra nova, d’activitats, de telecomunicacions i d’electricitat.  A part de l’equip propi disposem de col·laboradors externs amb qui gestionem i treballem per la realització de tots aquells projectes i serveis que els nostres clients puguin requerir.  Així mateix donada la nostra dilatada experiència en el sector podem aportar els industrials que es poden necessitar per a dur a terme allò projectat, tant obra nova com reforma,  mobiliari, o elements especials.

 

Som partidaris de la realització d’entrevista prèvia amb el client per esbrinar exactament les seves necessitats. A continuació s’inicia la frase de projecte bàsic per encaixar o determinar l’estil cercat, i ajustar els espais i formes que ens ajudaran a arribar a l’objectiu del projecte. Un cop afinats aquests aspectes entrem llavors en la realització del projecte executiu i l’estat complert d’amidaments, per tal de poder demanar pressupostos i decidir el millor industrial a partir dels pressupostos realitzats. Entenem que la fase de projecte ha de ser prou madurada abans d’iniciar els treballs pròpiament dits on apareixen dubtes i decisions no preses amb anterioritat que acaben per encarir el treball final.

- Cèdules d’habitabilitat

- Taxacions i valoracions

- Projectes de reformes

- Direcció d’obra + coord. seguretat

- Test aluminós

- Informe per transmissió d’immobles

- Peritatges i contraperitatges

- Certificat per obra nova

- Assessorament tècnic

Illa 41 Local  08202 Sabadell

Telèfon i fax: 937 275 874 Mòbil: 617 446 190

adm@arkitecnixcreatius.com

Xavier Caparros Garcia

Arquitecte Tècnic i Perit  IRD

 

 

Juan Pedro Liébana Olmo

Arquitecte Tècnic

 

 

Estudi d’arquitectura tècnica

Serveis professionals a l’edificació

Català - Castellano

@arktcxcreatius

Follow @arktcxcreatius

04 SOL·LICITAR SERVEIS

05 CONTACTE

03 TREBALLS DESTACATS

 

0209 Certificació energètica